Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Info
  • Ühisõppekava kaitsmisprotokolle saab olenevalt partnerülikooliga koostöös tehtud lahendustest TÜ ÕISi kanda kahte moodi. Üldjuhul saab tulemusi sisestada CSV formaadis faili üleslaadimisega, kuid TTÜ kaitsmiste tulemused saab sisestada vastava veebipäringu vahendusel.
  • Andmete ülekandmisel sisestakse automaatselt ÕISi ka õppija lõputöö teema
Children Display