• Ühisõppekava kaitsmisprotokolle saab olenevalt partnerülikooliga koostöös tehtud lahendustest TÜ ÕISi kanda kahte moodi. Üldjuhul saab tulemusi sisestada CSV formaadis faili üleslaadimisega, kuid TTÜ kaitsmiste tulemused saab sisestada vastava veebipäringu vahendusel.
  • Andmete ülekandmisel sisestakse automaatselt ÕISi ka õppija lõputöö teema