Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

Kõrvalolek on osa õppija õppekoha andmetest. Kõrvalolekud tekivad vastavate korralduste registreerimisel või lisab käsitsi ÕISi talituse töötaja (nt kõrvalolek REV õppemaksust vabastatud). Kajastavad need õppija olemist akadeemilisel puhkusel, välismaal õppimist, külalisüliõpilaseks olemist, määratud õppetoetusi, õpingute pikendust, õigusteaduskonna õppijatel õppetöö asukohta (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva), sihtstipendiumit, arstiteaduskonna õppijate rühma kuuluvust vms. Kõrvalolekute järgi saab õppijaid otsida, piirata nende registreerimist õppeainetele ning arstiteaduskonna õppijaid rühmadesse määrata.

Joonisel on näha akadeemilist puhkust kajastav kõrvaolek. Iga oleku juures näidatakse ka selle oleku aluseks olevat dokumenti.

...