Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Registreeringute tühistamisel ei võeta arvesse korraldusel olevat eksmatrikuleerimise kuupäeva, vaid registreeringud tühistatakse korralduse kinnitamise hetkel. Näiteks, kui eksmatrikuleerimise korraldus kinnitada DHISis 16.06.20212022, kuid eksmatrikuleerimise kuupäev on 30.06.20212022, siis registreeringud tühistuvad 16.06.20212022, korralduse kinnitamise hetkel.

...

Warning
  1. Registreeringuid ei tühistu automaatselt,  kui isikul on tulevikus algav väliskülalisüliõpilase õppekoht. Näiteks, isik eksmatrikuleeritakse 10.06.20212022. Tal on olemas väliskülalisüliõpilase õppekoht alates 30.08.20212022. Tema registreeringud jäävad eksmatrikuleerimisel alles.
  2. Registreeringuid ei tühistu automaatselt juhul, isikul on eksmatrikuleerimise kuupäevalele järgneval päeval olemas veel ükskõik milline õppekoht. Vt näide 1. Oluline on siinkohal ka see, et kahe õppekoha vahele ei jääks perioodi, mil isikul ühtegi õppekohta ei ole. Sellisel juhul registreeringud tühistuvad. Vt näide 2.

Näide 1. Isik eksmatrikuleeritakse bakalaureuseõppe õppekavalt seoses lõpetamisega. Korraldusel on eksmatrikuleerimise kuupäev 10.06.20212022. Samal ajal on tal olemas üks teine õppekoht (algus 31.08.2020), mille õppe lõpukuupäev on alles 29.08.20212022. Õppija registreeringud jäävad eksmatrikuleerimise korralduse registreerimisel alles.

Näide 2. Isik on immatrikuleeritud õppekohale, mis algab 3029.08.20212022. Isikul on varasem sama õppekava eksterni õppekoht, millel ta soovib õpingud katkestada seoses üliõpilase õppekohale saamisega.

  • Kui isiku eksterni õpingute katkestamise korraldusel olev väljaarvamise kuupäev on uue õppekoha alguskuupäevale eelnev päev (sel juhul 2928.08.20212022) või hilisem, jäävad varasemad registreeringud alles.
  • Kui korraldusel olev väljaarvamise kuupäev on varasem rohkem kui 1 päev (sel juhul 2827.08.20212022) või veelgi varasem, tühistuvad registreeringud automaatselt eksmatrikuleerimise korralduse kinnitamisel, kuna kahe õppekoha vahele jääb periood, mil isikul õppekohta ei ole ja seega ei saa ka registreeringud säilida.

...