Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info


Excerpt

Õppijatele saadetakse ÕISi kaudu mitmeid automaatseid teateid. Kõik ÕISi kaudu saadetavad automaatsed teated saadetakse õppija elektronteadete teadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevale e-posti aadressile.


...