Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Õppijatele saadetakse ÕISi kaudu mitmeid automaatseid teateid. Kõik ÕISi kaudu saadetavad automaatsed teated saadetakse õppija elektronteadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevale e-posti aadressile.

Õppijad saavad automaatseid teavitusi näiteks järgmistel juhtudel.