Õppijatele saadetakse ÕISi kaudu mitmeid automaatseid teateid. Kõik ÕISi kaudu saadetavad automaatsed teated saadetakse õppija teadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevale e-posti aadressile.

Õppijad saavad automaatseid teavitusi näiteks järgmistel juhtudel.