Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Siin on esitatud ülevaade üksikuid tasemeõppe aineid kuulava täiendusõppijaga seotud toimingutest tegevuste järjekorras.

...