Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
_Saadetud teated - õppejõu ja töötaja lisa
_Saadetud teated - õppejõu ja töötaja lisa

Vajutades kaustale Saadetud, kuvatakse saadetud teadete liigituste loend koos teadete arvuga vastavas loendis (vt joonis). Loendi avamiseks vajutage loendi nimetusele.

Image Removed

Teated on liigitatud järgmiselt.

 

Include Page
_Saadetud teated
_Saadetud teated

...