Teateid täiendusõppeprogrammile registreerunutele ja programmile õppijaks vormistatutele saavad saata vastava programmi toimumise andmetesse lisatud programmijuht, kontaktisik ja õppejõud ning need, kellele on lisatud selleks vastavad eriõigused.

 • Avaneb teate koostamise vorm (vt joonis).
 • Sisestage teate pealkiri ja sisu.

 • Teate saajate määramiseks avage vaheleht Saajad vajutades selle nimetusele (joonisel p 1).
 • Kui soovite teate saata kõigile õppejõududele, programmijuhile ja kontaktisikule, siis vajutage nupule Kõik (joonisel p 2).
 • Võimalik on valida ka teate saajaid ükshaaval, selleks vajutage soovitud isikute nimedele. Teade saadetakse isikutele, kelle nimed on rasvases kirjas.

 • Teate saatmiseks täiendusõppeprogrammile registreeritutele vajutage kas nupule Kõik (joonisel p1) real Registreeritud või valige välja isikud, kellele soovite teate saata nende nimedele vajutades. 
 • Veerus E-post näidatakse kõiki e-posti aadresse, millele teade saadetakse.
 • Teade saadetakse isikutele, kelle nimed on rasvases kirjas (joonisel p 2). 

 • Teade saatmiseks vajutage nupule Saada.
 • Teade saadetakse teate saatja ülikooli e-posti aadressilt.
 • Saadetud teadet näete enda teatete postkastis saadetud teadete kaustas.

 

 • Teate pealkiri ja sisu salvestatakse iga kord 10 sekundit pärast viimast nupuvajutust teksti sisestamise väljal. Salvestatud mustand kustutatakse pärast teate edukat saatmist. Kui mingil põhjusel teate saatmine katkestatakse, on võimalik uue teate koostamisel varem sisestatud tekst taastada.
 • Vajutage Teadete postkastist lahkumata nupule Koosta teade (joonisel p 1) ja valige Täiendusõppele registreeritutele (joonisel p 2).

 • Teksti taastamiseks vajutage teate koostamise vormil nupule Taasta eelnev tekst (vt joonis).
 • Nuppu Taasta eelnev tekst ei näidata, kui Sisu väli oli enne katkestamist tühi.

Samaliigilise teate koostamisel säilivad ka saajate vormil tehtud valikud. 

Näiteks, kui täiendusõppijatele teate koostamisel sisestasite sisu ja valisite saajad ning vajutasite nupule Katkesta, on Täiendusõppele registreeritutele uue teate koostamisel võimalik varem sisestatud tekst taastada ja enne katkestamist koostatud saajate komplektid on juba lisatud. Kui aga alustate katkestamise järel teate koostamist ÕISi koordinaatoritele ja nõustajatele, on võimalik taastada teate sisu, saajaid lisatud ei ole.

 


SEOTUD TEEMAD

Registreerujast teade kontaktisiku e-posti aadressile
Registreerunule automaatselt saadetav kiri