Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui üliõpilase vastava õppekoha õppe lõpukuupäeva saabumiseni on aega 28 ja 7 päeva, saadetakse üliõpilasele automaatne meeldetuletus õppe lõpukuupäeva saabumise kohta ülikooli e-posti aadressile (...@ut.ee), tema kontaktandmetesse sisestatud täiendavale e-posti aadressile ning elektronteadete teadete postkasti.

Tutvuge eestikeelsete ja ingliskeelsete kirjade tekstige õppija juhendis "Õppe lõpukuupäeva meeldetuletav kiri".

...