Õppe lõpukuupäeva definitsioon

Kõikidel tasemeõppe üliõpilastel on nominaalne õppeaeg, mille lõppu tähistab õppe lõpukuupäev. Õppe lõpukuupäev on kirjas õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil vastava õppekoha andmetes.

Õppe lõpukuupäeva asukohta on kujutatud järgmisel joonisel.

Õppe lõpukuupäeva meeldetuletav kiri

Kui üliõpilase vastava õppekoha õppe lõpukuupäeva saabumiseni on aega 28 ja 7 päeva, saadetakse üliõpilasele automaatne meeldetuletus õppe lõpukuupäeva saabumise kohta ülikooli e-posti aadressile (...@ut.ee), tema kontaktandmetesse sisestatud täiendavale e-posti aadressile ning teadete postkasti.

Tutvuge eestikeelsete ja ingliskeelsete kirjade tekstige õppija juhendis "Õppe lõpukuupäeva meeldetuletav kiri".

Meeldetuletuskirja ei saadeta õppijatele, kes õpivad ühisõppekaval, mida Tartu Ülikool ei koordineeri.

Nimekiri isikutest, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud

Võimalik on kuvada nimekiri õppijatest, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud mingi kuupäeva seisuga.

  • Selleks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja seejärel nupule Tudengite haldamine.
  • Avaneb õppijate andmete haldamise vorm.
  • Määrake õppijate otsingutingimused (üksus, üliõpilase liik, õppevorm jms).
  • Selleks, et leida lisaks neid, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud mingi kuupäeva seisuga, täitke märkeruut real Otsi neid, kellel õppe lõpukuupäev möödunud .. seisuga (vt joonis) ja sisestage sobiv kuupäev (vaikimisi on sisestatud käesolev kuupäev).

  • Kuvatakse nimekiri õppijatest, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud.
  • Veerus Lõppkuupäev (vt joonis) näidatakse vastava õppija õppe lõpukuupäeva. Kuupäev on esitatud toonitud taustal.