Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppe lõpukuupäeva definitsioon

Kõikidel tasemeõppe üliõpilastel on nominaalne õppeaeg, mille lõppu tähistab õppe lõpukuupäev. Õppe lõpukuupäev on kirjas õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil vastava õppekoha andmetes.

Õppe lõpukuupäeva asukohta on kujutatud järgmisel joonisel.

Õppe lõpukuupäeva meeldetuletav kiri

Kui üliõpilase vastava õppekoha õppe lõpukuupäeva saabumiseni on aega 28 ja 7 päeva, saadetakse üliõpilasele automaatne meeldetuletus õppe lõpukuupäeva saabumise kohta ülikooli e-posti aadressile (...@ut.ee), tema kontaktandmetesse sisestatud täiendavale e-posti aadressile ning elektronteadete postkasti.

Eestikeelse meeldetuletuskirja sisu õppijale, kes ei ole eesti keele süvaõppes, on järgmine.

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /dd.mm.yyyy/. Juhul, kui Te enne õppe lõpukuupäeva ei jõua õpinguid lõpetada ja Te ei ole veel taotlenud õppeaja pikendamist, tuleb Teil enne lõpukuupäeva möödumist pöörduda oma valdkonna dekanaati sellekohase avalduse esitamiseks. Avatud ülikooli riigieelarvevälisel kohal õppiva üliõpilase õpinguid pikendatakse vastavalt Teiega sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingus olevale planeeritud õppeajale esimesel pikendusaastal ilma taotluseta korraga kuni üheks aastaks. Alates teisest pikendusaastast peab avatud ülikooli üliõpilane ise pikendust taotlema (seda juhul, kui üliõpilasel on rohkemateks pikendusaastateks õigus). Kui planeeritud õppeaeg ja nominaalne õppeaeg lepingus kattuvad, siis tuleb pikendamist avaldusega taotleda.

Õpingute pikendamisega seonduva kohta loe täpsemalt siit: http://www.ut.ee/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/pikendamine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.

Ingliskeelse meeldetuletuskirja sisu õppijale, kes ei ole eesti keele süvaõppes, on järgmine.

We remind you that the final date of your notional study period is /dd.mm.yyyy/. In case you do not manage to complete your studies by the set date, and you have not applied for extension of the study period, then you must contact the dean's office of your faculty in order to apply for extension.

Open University students who pay for their studies (study at a non-state financed study place) have their studies extended, in accordance with the time period planned for completion of studies in the contract for provision of study service, without a student's application for up to one year.

After the first extension year, the OU student must apply for further extension (provided that the student has the right to apply for more years). If the planned study time and nominal study time are the same i.e. identical, the student must apply for extension as it is not automatically granted.
Further information on extension of the nominal study period is available at http://www.ut.ee/en/studiescurrent-students/extending-degree-study-period and in the Study Regulations at http://www.ut.ee/studreg

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply! If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.

 

Eestikeelse meeldetuletuskirja sisu õppijale, kes on eesti keele süvaõppes ja kes on immatrikuleeritud 2012/2013 õppeaastal või varem, on järgmine.

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /dd.mm.yyyy/. Kuna olete arvatud eesti keele süvaõppesse, siis pikendatakse Teie õppeaega kuue kuu võrra, kui olete sooritanud 30 EAP mahus eesti keele õppeaineid ning aasta võrra, kui olete sooritanud 60 EAP mahus eesti keele õppeaineid. Õppeaja pikendamist ei ole Teil sellisel juhul vaja taotleda. Kui Teie sooritatud eesti keele õppeainete maht on väiksem kui 30 EAP ja kui Te enne õppe lõpukuupäeva ei jõua õpinguid lõpetada, siis ilma Teie sooviavalduseta õppeaeg ei pikene ning Teil tuleb enne lõpukuupäeva möödumist pöörduda oma valdkonna dekanaati sellekohase avalduse esitamiseks.

Avatud ülikooli riigieelarvevälisel kohal õppiva üliõpilase õpinguid pikendatakse vastavalt Teiega sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingus olevale planeeritud õppeajale esimesel pikendusaastal ilma taotluseta korraga kuni üheks aastaks. Alates teisest pikendusaastast peab avatud ülikooli üliõpilane ise pikendust taotlema (seda juhul, kui üliõpilasel on rohkemateks pikendusaastateks õigus). Kui planeeritud õppeaeg ja nominaalne õppeaeg lepingus kattuvad, siis tuleb pikendamist avaldusega taotleda.
Õpingute pikendamisega seonduva kohta loe täpsemalt siit: http://www.ut.ee/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/pikendamine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.

Ingliskeelse meeldetuletuskirja sisu õppijale, kes on eesti keele süvaõppes ja kes on immatrikuleeritud 2012/2013 õppeaastal või varem, on järgmine.

We remind you that the final date of your notional/official study period is /dd.mm.yyyy/. As you have been enrolled in the intensive Estonian language programme, your study period will be extended proportionally with the time you have spent on language studies:

if you have completed Estonian language courses for 30 ECTS, your study period will be extended for 6 months;
if you have completed Estonian language courses for 60 ECTS, your study period will be extended for a year.

In these two cases you do not need to apply for the extension of studies. If you have taken less than 30 ECTS and you do not complete your studies by the nominal end of your study period, then your study period will NOT be extended automatically and you must contact the dean's office of your faculty and submit an application for extension.

Open University students who pay for their studies (study at a non-state financed study place) have their studies extended, in accordance with the time period planned for completion of studies in the contract for provision of study service, without a student's application for up to one year.

After the first extension year, the OU student must apply for further extension (provided that the student has the right to apply for more years). If the planned study time and nominal study time are the same i.e. identical, the student must apply for extension as it is not automatically granted.
Further information on extension of the nominal study period is available at http://www.ut.ee/en/studiescurrent-students/extending-degree-study-period and in the Study Regulations at http://www.ut.ee/studreg

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply! If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.

 

Eestikeelse meeldetuletuskirja sisu õppijale, kes on eesti keele süvaõppes ja kes on immatrikuleeritud 2013/2014 õppeaastal või hiljem, on järgmine.

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /dd.mm.yyyy/. Kuna olete arvatud eesti keele süvaõppesse, siis pikendatakse Teie õppeaega kuue kuu võrra, kui olete sooritanud 6-30 EAP mahus eesti keele õppeaineid ning aasta võrra, kui olete sooritanud 60 EAP mahus eesti keele õppeaineid. Õppeaja pikendamist ei ole Teil sellisel juhul vaja taotleda. Kui Teie sooritatud eesti keele programmi õppeainete maht on väiksem kui Teile määratud eesti keele süvaõppe maht, siis tuleb eesti keele õppeainete määratud maht täita, enne seda ei ole õpingute pikendamine võimalik.

Õpingute pikendamisega seonduva kohta loe täpsemalt siit: http://www.ut.ee/oppimine/uliopilasele/lisaoigused/pikendamine ning õppekorralduseeskirjast: http://www.ut.ee/oke

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.

Ingliskeelse meeldetuletuskirja sisu õppijale, kes on eesti keele süvaõppes ja kes on immatrikuleeritud 2013/2014 õppeaastal või hiljem, on järgmine.

We remind you that the final date of your official study period is /dd.mm.yyyy/. As you have been enrolled in the intensive Estonian language programme, your study period will be extended for six months if you have taken Estonian language courses for the value of 6-30 ECTS and for one year if you have taken courses for the value of 6-30 ECTS. You are not required to apply for extension. If you have taken fewer courses than originally foreseen, then you are first obliged to obtain required number of credits, and only then extension is possible.
Further information on extension of the nominal study period is available at http://www.ut.ee/en/studiescurrent-students/extending-degree-study-period and in the Study Regulations at http://www.ut.ee/studreg

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply! If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.

 

Meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilastele on eestikeelse kirja sisu järgmine.

Tuletame Teile meelde, et Teie õppe lõpukuupäev on /dd.mm.yyyy/. Küsimuste korral pöörduge oma valdkonna dekanaati.

Heasoovlikult
TÜ Õppeosakond

PS Palun ärge kasutage vastuse saatmiseks Reply käsklust.

Meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilastele on ingliskeelse kirja sisu järgmine.

We remind you that the final date of your notional study period is /dd.mm.yyyy/. If you have further questions, please contact the dean's office of your faculty.

We wish you successful study at UT
Office of Academic Affairs

Attention: for responding do not press Reply!

Meeldetuletuskirja ei saadeta õppijatele, kes õpivad ühisõppekaval, mida Tartu Ülikool ei koordineeri.

Nimekiri isikutest, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud

Võimalik on kuvada nimekiri õppijatest, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud mingi kuupäeva seisuga.

  • Selleks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja seejärel nupule Tudengite haldamine.
  • Avaneb õppijate andmete haldamise vorm.
  • Määrake õppijate otsingutingimused (üksus, üliõpilase liik, õppevorm jms).
  • Selleks, et leida lisaks neid, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud mingi kuupäeva seisuga, täitke märkeruut real Otsi neid, kellel õppe lõpukuupäev möödunud .. seisuga (vt joonis) ja sisestage sobiv kuupäev (vaikimisi on sisestatud käesolev kuupäev).

  • Kuvatakse nimekiri õppijatest, kelle õppe lõpukuupäev on möödunud.
  • Veerus Lõppkuupäev (vt joonis) näidatakse vastava õppija õppe lõpukuupäeva. Kuupäev on esitatud toonitud taustal.