Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Warning

Kolmapäeval, 5. juunil kell kl 21–23 toimuvad IT osakonna korrapärased hooldustööd ja sel ajal võib IT-teenustes olla lühiajalisi katkestusi. 

Kui pärast hooldustöid esineb teenuste kasutamisega probleeme, andke IT osakonnale teada IT portaali https://it.ut.ee või e-posti aadressi arvutiabi@ut.eeImage Removed kaudu.

Warning

On Wednesday, June 5th, from 9pm to 11pm, the IT department will be carrying out routine maintenance work and there may be brief disruptions to IT services during this time.

If there are problems with the use of services after the updates, please inform the IT department via the https://it.ut.ee or the e-mail address arvutiabi@ut.eeImage Removed.

Section


Column
width100%


Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#99D7D3
borderStylesolid
titleÕIS, ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS JA ROLLID - SIS, USER PRIVILEGES AND ROLES

Excerpt Include
ÕISi logimine
ÕISi logimine
nopaneltrue
Lugege täpsemalt...


Column
width50%

Õigused ÕIS 1 keskkonnas - User rights in SIS 1


Include Page
_ÕISi õigused
_ÕISi õigused


Column
width50%

Rollid ÕIS2 keskkonnas - User roles in SIS 2


Include Page
_Rolli valimine - Choosing User Role
_Rolli valimine - Choosing User Role


Section


Column
width50%


Info

Oma rolli funktsioonide ning tegevustega saad tutvuda ÕIS2 demokeskkonnas.Column
width50%


Info

You can get acquainted with the functions and activities of your role in the SIS2 demo environment.

Panel
borderColor#DDDDDD
bgColor#FAFAFA
titleColor#000000
borderWidth1
titleBGColor#99D7D3
borderStylesolid
titleABI ÕISI KASUTAMISEL - ASSISTANCE IN USING THE SIS

Include Page
_Abi ÕISi kasutamisel - ÕIS 2
_Abi ÕISi kasutamisel - ÕIS 2