Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Info

Asutuste andmeid ÕISi asutuste registris haldavad TÜ õppeosakonna töötajad.

Info

ÕISi asutuste registrisse koondatakse kokku õppeasutused:

  • milles TÜsse õppijaks kandideerijad ja TÜs õppijad on oma hariduse omandanud
  • milles sooritatud õppeaineid soovitakse VÕTA raames arvestada
  • millesse TÜ õppijad õppima lähevad (vormistatakse korraldustega: välismaale õppimaminek, minek külalisüliõpilaseks)
  • millest isikud tulevad TÜsse õppima (vormistatakse korraldustega: õppimatulek külalisüliõpilasena, õppimatulek väliskülalisüliõpilasena)

Asutuste haldamine toimub ÕISi hooldusmoodulis: ÕISi pealeht - Hooldus - Asutuste haldamine.

Asutuste haldamine hõlmab järgmisi teemasid.

Children Display
depth2

SEOTUD TEEMAD

Originaalile õppeasutuse andmete valimine