Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Excerpt

Tunniplaan (eksamiplaan) on teatud sisemise loogika järgi üheskoos vaadeldavate tundide hulk. ÕISis jagunevad tunni- ja eksamiplaanid järgmiselt: struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid, õppija isiklik tunniplaan ja õppija isiklik eksamiplaan, õppejõu isiklik tunniplaan.