Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning

Külalise suhte haldamisega tegeleb IT osakond. Tegemist on tasulise teenusega. Külalise suhte lisamiseks/pikendamiseks võtke ühendust Arvutiabiga. Lisainfo leiate juhendist: "Kasutajakonto kehtivus" ja Tartu Ülikooli rektori käskkirjast: "Infotehnoloogiateenuste kasutamise reeglid".


Table of Contents

Õppeülesande täitja suhte lisamine

...