Selleks, et isikuid, kellel ei ole TÜga lepingulist töösuhet, saaks valida ainekavasse õppejõuks, kaitsmisprotokolli andmetesse komisjoni esimehe ja liikmetena ning õppija õppekoha andmetesse lõputöö juhendajana, on vaja neile lisada õppeülesande täitja suhe. Suhte lisamiseks on õigus vastavate eriõigustega kasutajatel (nt ÕISi koordinaatorid ja nõustajad).

Külalise suhte haldamisega tegeleb IT osakond. Tegemist on tasulise teenusega. Külalise suhte lisamiseks/pikendamiseks võtke ühendust Arvutiabiga. Lisainfo leiate juhendist: "Kasutajakonto kehtivus" ja Tartu Ülikooli rektori käskkirjast: "Infotehnoloogiateenuste kasutamise reeglid".


Õppeülesande täitja suhte lisamine


 • Avaneb suhte lisamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, millega isikul suhe on
 • Real Suhe ülikooliga määrake suhte liigiks õppeülesande täitja.
 • Sisestage suhte ajavahemik.
 • Suhte lisamiseks vajutage nupule Lisa (vt joonis).


Õppeülesande täitja suhte muutmine ja kustutamine


 • Suhte muutmiseks otsige isik esmalt peatüki "Isiku otsing isikuregistrist" juhiste järgi välja ja vajutage tema andmete avamiseks isikukoodile.
 • Avaneb isiku üldandmete vaatamise vorm.
 • Kui suhe on lõppenud, siis suhet vaikimisi lehele ei näidata. Selles kuvamiseks tuleks esmalt täita märkeruut Näita kõiki suhteid (vt joonis).

 • Suhte muutmiseks või kustutamiseks vajutage sobiva suhte järel nupule Muuda (vt joonis). 

 • Avaneb suhte muutmise vorm.
 • Sisestage muudatused, nt suhte perioodis ja vajutage nupule Salvesta.
 • Suhte kustutamiseks vajutage nupule Kustuta.

Õppeülesande täitja suhe tuleb kustutada ainult siis, kui see lisati ekslikult (nt nimekaimude korral valele isikule).

Kui suhe lõppeb planeeritust varem, muutke suhte lõppkuupäeva.