Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selleks, et isikuid, kellel ei ole TÜga lepingulist töösuhet, saaks valida ainekavasse õppejõuks vms, on vaja neile lisada õppeülesande täitja või külalise suhe. Suhte lisamiseks on õigus vastavate eriõigustega kasutajatel (nt ÕISi koordinaatorid ja nõustajad).

Õppeülesande täitja ja külalise suhte lisamine

 • Avaneb suhte lisamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, millega isikul suhe on
 • Real Suhe ülikooliga määrake suhte liigiks õppeülesande täitja või külaline.
 • Sisestage suhte ajavahemik.
 • Suhte lisamiseks vajutage nupule Lisa (vt joonis).

Õppeülesande täitja ja külalise suhte muutmine ja kustutamine

 • Suhte lisamiseks otsige isik esmalt peatüki "Isiku otsing isikuregistrist" juhiste järgi välja ja vajutage tema andmete avamiseks isikukoodile.
 • Avaneb isiku üldandmete vaatamise vorm.
 • Kui suhe on lõppenud, siis suhet vaikimisi lehele ei näidata. Selles kuvamiseks tuleks esmalt täita märkeruut Näita kõiki suhteid (vt joonis).

 • Suhte muutmiseks või kustutamiseks vajutage sobiva suhte järel nupule Muuda (vt joonis). 

 • Avaneb suhte muutmise vorm (vt joonis).

 • Sisestage muudatused, nt suhte perioodis ja vajutage nupule Salvesta.
 • Suhe kustutamiseks vajutage nupule Kustuta.