Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õppijate registreerimine õppetööle (ainetele, aine kontrolltöödele, eksamitele jne) toimub õppetööle registreerimise moodulis. Mooduli andmed on seotud peamiselt õppeainete ning tunni- ja eksamiplaanide moodulite andmetega. Esimeses vormistatakse aine üldandmed ja igaks aine toimumise semestriks ainekavad. Teises moodulis vormistatakse ainekavadele tunnid, sh kontrolltööd, eksamid, arvestused ja korduseksamid, millele õppijad saavad registreeruda ja töötajaid neid registreerida.

Mooduli kasutajad on:

  • õppijad, kes saavad registreeruda õppetööle
  • õppejõud, kes saavad õppijaid registreerida enda ainetega seotud õppetööle ja koostada mooduli väljundeid
  • vastavate eriõigustega töötajad, kes saavad avada aineid registreerimiseks, muuta ainete registreerimistingimusi, registreerida õppijaid õppetööle ja koostada mooduli väljundeid

Moodulisse sisenemiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilaste registreerimine õppetööle. Avaneb mooduli esileht, millel on vastavalt kasutaja õigustele valikud ja nupud toimingute tegemiseks.

Õppetööle registreerimine hõlmab järgmisi teemasid ja tegevusi.

Children Display
depth2