Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kui osaliselt või täielikult veebipõhise õpetamisviisiga täiendusõppeprogrammi toimumine ÕISis on seotud Moodle'i kursusega, on võimalik eksportida lõpptulemused Moodle'ist ÕISi täiendusõppeprogrammi protokolli.
 • Täidetud peavad olema järgmised tingimused:
  • täiendusõppeprogrammile registreerunud on Moodle'i kursusele lisatud ÕISi kaudu
  • Moodle'is on lõpptulemused sisestatud
  • lõpptulemused Moodle'is on samas hindesüsteemis, mis on ÕISis täiendusõppeprogrammi üldandmetes ja protokollis
  • lõpptulemuse tähis on Moode'is sama, mis ÕISis (A, B, C, D, E, F, mi, arv, m.arv)
  • protokoll ÕISis on sisekasutuses olekus

...