• Hinnete sisestamiseks viige protokoll sisekasutusse ja vajutage seejärel protokolli vaatamise vormi alaservas nupule Muuda. Ekraanile kuvatakse protokolli muutmise vorm.
 • Veerus Läbitud teemade arv (vt joonis) kuvatakse läbitud teemade arv. See lihtsustab protokollis vajalikke valikuid
  • kas protokollida tulemus kogu- või osalises mahus.
  • kas protokollida positiivne või negatiivne tulemus või mitteilmunud.
 • Kui täiendusõppeprogrammil on 3 teemat ja täiendusõppija läbis neist 2, on veerus Läbitud teemade arv märgitud 2/3. Kui teemade läbimist ei ole märgitud, siis on veerus Läbitud teemade arv märgitud nt 0/3.
 • Kui teemade läbimist ei ole märgitud, siis on võimalik kõigile protokollida tulemus täiendusõppeprogrammi kogumahus.

 • Kui teemade läbimine on märgitud ja täiendusõppija on läbinud täiendusõppeprogrammi kogumahust väiksemas mahus, on protokollis võimalik määrata teemade läbimisele vastav maht ainepunktides. Veerus Maht on sellisel juhul rippmenüü (vt joonis)

Kui täiendusõppeprogrammi läbimiseks ei pea läbima kõiki teemasid, siis tuleb ka protokollis vastavalt arvestada, et ka väiksema teemade läbimise korral protokollitakse täiendusõppeprogrammi kogumahus tulemus.

Kui täiendusõppeprogrammi maht EAPdes ja teemade osalise läbimise maht EAPdes on võrdsed, nt 52 tundi = 2 EAP ja 49 tundi = 2 EAP, saab osalise mahu määrata täites märkeruudu veerus Kas osalises mahus.

 

 • Hinde saate määrata Hinne (vt joonis) rippmenüüst. Hinne, mille te saate tulemuseks määrata, oleneb täiendusõppeprogrammi üldandmetesse määratud kontrollivormist

Kui täiendusõppeprogrammi läbimiseks ei pea läbima kõiki teemasid, siis tuleb ka protokollis vastavalt arvestada, et ka väiksema teemade läbimise korral protokollitakse täiendusõppeprogrammi kogumahus tulemus.

Kui täiendusõppeprogrammi maht EAPdes ja teemade osalise läbimise maht EAPdes on võrdsed, nt 52 tundi = 2 EAP ja 49 tundi = 2 EAP, saab osalise mahu määrata täites märkeruudu veerus Kas osalises mahus.

 • Kui osaliselt või täielikult veebipõhise õpetamisviisiga täiendusõppeprogrammi toimumine ÕISis on seotud Moodle'i kursusega, on võimalik eksportida lõpptulemused Moodle'ist ÕISi täiendusõppeprogrammi protokolli.
 • Täidetud peavad olema järgmised tingimused:
  • täiendusõppeprogrammile registreerunud on Moodle'i kursusele lisatud ÕISi kaudu
  • Moodle'is on lõpptulemused sisestatud
  • lõpptulemused Moodle'is on samas hindesüsteemis, mis on ÕISis täiendusõppeprogrammi üldandmetes ja protokollis
  • lõpptulemuse tähis on Moode'is sama, mis ÕISis (A, B, C, D, E, F, mi, arv, m.arv)
  • protokoll ÕISis on sisekasutuses olekus

Kui sisekasutuses protokollis vajutada nupule Muuda, siis on protokollis väli Hinded Moodle'ist ja sellel lingid Vaata hindeid ning Lisa hinded protokolli (vt joonis).

 • Vaata hindeid - võimalik vaadata, mis hinded on selle täiendusõppeprogrammi korral Moodle'is.
 • Lisa hinded protokolli - võimalik Moodle'ist hinded importida protokolli.

Hindeid ei impordita, kui:

 • protokollis on hinne juba olemas
 • Moodle'is on hinne, mis ei kuulu protokollis olevasse hindesüsteemi, nt protokollis on täheline hindesüsteem, kuid Moodle'is on hinded arvestatud/mittearvestatud

Kui Moodle'is on hinne, mis ei ole protokollis märgitud hindesüsteemist, siis kuvatakse protokolli hoiatus: Moodle'i hinne ei ole protokolli hindesüsteemist. Muudatus tuleb teha vastavalt vajadusele ÕISis täiendusõppeprogrammi hindesüsteemis või Moodle'is.

Kui protokollis on hinne juba olemas, kuid see on erinev Moodle'is olevast lõpphindest, siis kuvatakse protokolli hoiatus: Protokollis on hinne F ja Moodle'is hinne C. Kontrollige hinnet ja tehke vastavalt vajadusele parandus protokollis või Moodle'is.

Tulemust mitteilmunud ei ole võimalik Moodle'is märkida ja selle asemel jääb Moodle'is tulemus määramata. Seega need tulemused tuleb ÕISi protokolli märkida käsitsi.

Tutvuge ka Moodle'i juhendiga "Hinnete ülekandmine Moodle'ist ÕISi protokolli".

 

 • Hinnete salvestamiseks vajutage protokolli alaservas olevale nupule Salvesta.