Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Õppija 1

Õppija 2

1. osa (eksamiprotokoll)

30

45

2. osa (eksamiprotokoll)

60

60

3. osa (eksamiprotokoll)

45

50

4.osa (kaitsmisprotokoll)

45

25

Kokku

180 EAP

180 EAP

Info
  • Kui kaitsmisega lõppeva aine tulemused on ÕISis vormistatud alljärgneval viisil, siis kuvatakse see õiendile ühe reana. Õiendile kuvatakse: viimase osa tulemus koos eelnevate osade eest saadud ainepunktide summaga, viimase soorituse kuupäev ning hinne. Näiteks: MTMS.00.009 Doktoritöö: Töö teema 180 EAP, 31.10.2011 kaitstud.
  • Sama põhimõte kehtib ka siis kui mõni aine osa on arvestatud varasemate õpingute või töökogemuse põhjal. VÕTA asenduse andmetesse peab olema asenduseks lisatud sama ainekoodiga aine õppija õppekavast.
Note
  • Eelduseks, et punktide arvutamine kaitsmisprotokolli automaatselt toimuks ning tulemused kuvatakse õiendile ühe reana, on see, et õppijale on eri osade tulemused sisse kantud sama ainekoodiga aine alt. Seoses paljude üksuste muutumisega loodud vanade üksuste ainete põhjal uute üksuste koodidega ained. Kui tulemuste sisse kandmist on alustatud juba vana ainekoodi kandva ainega, tuleb selle ainekoodiga ainet tulemuste sisestamiseks edasi kasutada. Kui tulemuste sisse kandmist on alustatud koodita ainega (millel nüüdseks on olemas kood), tuleb jätkata tulemuste sisse kandmist sama ainega.
  • Õppija õppetöö tulemuste vaatamise vormilt saate kontrollida, millise ainekoodiga on talle tulemuste sisse kandmist alustatud. Koodita ainele omistatud koodi saab teada, kui vajutada veerus Ainekood lingile "koodita". Avaneb aine üldandmete väljatrükk, millel on kirjas koodita ainele antud kood.

...