Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Hinnete sisestamiseks viige protokoll sisekasutusse.
  • Seejärel vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormil nupule Hinnete lisamine (vt joonis).

Image RemovedImage Added

  • Ekraanil avaneb kaitsmisprotokolli tulemuste lisamise vorm (vt joonis).

Image RemovedImage Added