Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

ÕISi saavad vastavate eriõigustega töötajad sisestada õppijate lõputööde teemad. Teemad on võimalik sisestada kõigi õppeastmete korral, kuid kohustuslik on need sisestada doktoriõppe üliõpilastele.
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, magistriõppes või doktoriõppes õppijate andmetesse on kohustuslik sisestada CERCS teaduseriala, sest ülikoolil on kohustus edastada magistriõppe ja doktoriõppe lõputöö teemade andmed (sh CERCS teaduseriala) EHISesse, kust need liiguvad edasi ETISesse.

1. Teemade lisamist võite alustada vajutades üliõpilasolekute mooduli esilehel nupule Tudengite haldamine ja seejärel nupule Lõputöö teemad (vt joonis).

...