ÕISi saavad vastavate eriõigustega töötajad sisestada õppijate lõputööde teemad. Teemad on võimalik sisestada kõigi õppeastmete korral, kuid kohustuslik on need sisestada doktoriõppe üliõpilastele.
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, magistriõppes või doktoriõppes õppijate andmetesse on kohustuslik sisestada CERCS teaduseriala, sest ülikoolil on kohustus edastada magistriõppe ja doktoriõppe lõputöö teemade andmed (sh CERCS teaduseriala) EHISesse, kust need liiguvad edasi ETISesse.

1. Teemade lisamist võite alustada vajutades üliõpilasolekute mooduli esilehel nupule Tudengite haldamine ja seejärel nupule Lõputöö teemad (vt joonis).

2. Teine võimalus on alustada teemade sisestamist õppija üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormil vastava õppekoha andmete lingile Lõputöö teema vajutades. Ka sel juhul saate teemasid sisestada korraga mitmele õppijale.

 • Esimesele juhul on avaneb lõputööde sisestamise vorm, millele tuleb lisada õppijate andmed. Otsige isikud, täitke nende nimede sees märkeruudud ja vajutage nupule Lisa valitud õppijad.

 • Teisel juhul avaneb vaikimisi valitud õppija lõputöö teema vaatamise vorm. Teema lisamiseks ja muutmiseks vajutage nupule Muuda.

 • Mõlemal juhul avaneb lõputöö teemade lisamise ja muutmise vorm. Sellele isikutel lisamiseks vajutage nupule Lisa üliõpilasi ja otsige avanenud õppekoha valiku vormi kaudu välja isikud ja nende õppekohad, millele soovite teemasid sisestada.

 • Lõputöö teema sisestamiseks on kolm andmete veergu: teema eesti keeles, inglise keeles ja originaalkeeles. Kõik väljad on kohustuslikud täita.
 • Originaalkeeles teema sisestamiseks määrake esmalt rippmenüüst sobiv keel ja seejärel sisestage originaalkeeles teema. Kui originaalkeel on eesti või inglise keel, täitub väli automaatselt eesti- või ingliskeelse teema põhjal ja seda on võimalik parandada vaid vastavalt väljal.


Selleks, et vältida moondunud sümboleid dokumentide väljatrükkidel, kontrollitakse salvestamisel tekstiväljadele sisestatud andmeid:

 • levinumad sümbolid (täpploend, mõttekriips, jutumärgid, ülakoma) asendatakse salvestamisel sobiva sümboliga, nt Wordist kopeeritud jutumärgid „  “ salvestatakse kujul " "
 • kreeka tähestikku lubatakse sisestada, sest seda kasutatakse nt lõputöö pealkirjades. Väljatrükil on need vaja asendada kasutades RTF formaati.
 • kirillitsa sümbolite sisestamisel kuvatakse veateade, sellisel juhul kasutage transkribeerimist ( tähetabelit nr 1)
 • veateade kuvatakse, kui sisestakse sümbol, mida ei ole kooditabelis, nt läti tähestikust ā, sellisel juhul asendage täht ladina tähestiku tähega (vt eesti-ladina tähtede lisaloetelu lisas 1 veerg 5. "Asendustäht")

Tekstiväljad, millele on lisatud sobimatu sümboli kontroll.

Kui originaalkeel on vene keel, tuleb lõputöö teema transkribeerida. Transkribeerimiseks kasutage Vabariigi Valitsuse määruse tähetabelit nr 1.

Lõputöö teema sisestamisel on võimalik määrata ka CERCS teaduseriala (vt ka Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikaatorid). Magistri- ja doktoriõppes on lõputöö teemale CERCS teaduseriala lisamine kohustuslik.

 • Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, magistriõppes või doktoriõppes õppijate andmetesse on kohustuslik sisestada CERCS teaduseriala, sest ülikoolil on kohustus edastada magistriõppe ja doktoriõppe lõputöö teemade andmed (sh CERCS teaduseriala) EHISesse, kust need liiguvad edasi ETISesse.
 • CERCS teaduseriala väärtused on rippmenüüs järjestatud nimetuse järgi tähestikuliselt kasvavalt. Valiku saab teha erinevalt:

  • rippmenüüst valides (rippmenüüs on 342 väärtust);
  • CERCS teaduseriala nimetusse kuuluva sõna või koodi järgi otsides, selleks tuleb vajutada rippmenüüle Vali teaduseriala... ja avanevasse otsingulahtrisse sisetada otsingusõna. Nt Statistika, operatsioonanalüüs, programmeerimine, finants- ja kindlustusmatemaatika (P160) korral P160 või 160 või statistika jne (vt joonis).

  • Kui sisestatud otsingusõna sisaldub mitmes CERCS teaduseriala nimetuses, siis kuvatakse kõik sellised nimetused ja otsingusõna on nimetuses alla joonitud. Nt otsingusõna info korral CERCS teaduseriala valimiseks tuleb hiirega soovitud nimetusele vajutada.

  • Kui sisestatud otsingusõna ei leidu üheski CERCS nimetuses, siis kuvatakse teade Teaduseriala ei leitud! /otsisõna/.
 • Valesti valitud CERCS teaduseriala eemaldamiseks vajutage rippmenüül ristikesele.
 • Kui lõputöö teemal on mitu CERCS teaduseriala, tuleb ühe teaduseriala valimise järel vajutada nupule Lisa teadusseriala ja seejärel valida teine CERCS teaduseriala.

 • Kui lõputöö teemale on valitud mitu CERCS teaduseriala, saab neid vajadusel eemaldada vajutades lingile Eemalda.

 • Lõputöö teema ja valitud CERCS teaduseriala salvestamiseks vajutagea nupule Salvesta.

Ainult CERCS teaduseriala ei ole võimalik sisestada. Kui CERCS teaduseriala on valitud, peavad andmete salvestamiseks olema täidetud ka lõputöö teema väljad.


SEOTUD TEEMAD

Lõputöö teemade vaatamine