Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Õppijate õppekohtadega seotud dokumentide vormistamine toimub üliõpilasolekute moodulis.

Dokumente saavad vaadata ja vormistada vastavate eriõigustega töötajad.

Dokumentide otsimiseks ja vormistamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud. Avaneb mooduli esileht, millel on vastavalt kasutaja õigustele nupud eri toimingute tegemiseks.

Dokumentide haldamisega on seotud järgmised teemad.

Children Display
depth2
Õppijate ja nende õppekohtade andmete haldamisest lugege peatükist "Õppijate ja õppekohtade andmete haldamine".