Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Note
  • Üldandmete kustutamisel kustutatakse ainult plaani üldandmed. Plaanis olnud tundide andmeid ei kustutata
  • Struktuuriüksuse tunni- ja eksamiplaani üldandmete kustutamiseks peab plaan olema loomisel olekus. Vajadusel tühistage plaani kinnitus ja sisekasutus.
  • Otsige välja sobiva tunni- või eksamiplaani üldandmed.
  • Vajutage plaanide haldamise vormil veerus Tegevused lingile Kustuta.
  • Teie käest küsitakse täiendavalt üle, kas soovite plaani kustutada (vt joonis): Tunniplaan/eksamiplaan on seotud tundidega, kas soovite selle kustutada? või Tunniplaan/eksamiplaan pole seotud tundidega, kas soovite selle kustutada?.

  • Kui soovite plaani kustuda, vajutage nupule Sobib (OK).