Struktuuriüksuste tunni- ja eksamipaanide sisekasutusse viimises eelduseks on see, et kõik plaanis oleva tunnid on sisekasutuses (tunni- ja eksamiplaan ei saa olla avalikum, kui selles olevad tunnid). Kui tunnid ei ole plaani sisekasutusse viimise hetkeks sisekasutuses, siis pakutakse nende sisekastusse viimist enne plaani sisekasutusse viimist.

  • Plaani viimiseks sisekasutusse vajutage plaanide üldandmete haldamise vormil veerus Tegevused lingile Sisekasutusse (joonisel p 1). Olekuid saate muuta korraga ka mitmel plaanil. Selleks täitke plaanide haldamise vormil veerus Vali sobivate plaanide juures märkeruudud (joonisel p 2) ja vajutage nupule Suurenda valitud tunniplaanide olekut (joonisel p 3).

  • Kui plaanis olevad tunnid ei ole sisekasutuses, kuvatakse ekraanile vahevorm, millel näidatakse vastavaid tunde ja pakutakse võimalust nende kinnitamiseks (vt joonis). 

  • Kui soovite tunnid viia sisekasutusse, vajutage nupule Suurenda tundide olekud. Seejärel viiakse nii tunnid kui ka  valitud plaanid sisekasutusse.
  • Kui plaanis olevad tunnid on mõne teise üksuse omad ja plaani sisekasutusse viijal ei ole õigusi selle üksuse tundide olekute muutmiseks, öeldakse Puudub õigus tunni olekut muuta (vt joonis). Sellisel juhul tuleb kinnitamine katkestada ja lasta tunni omanikul vastavad tunnid kinnitada (edaspidi ei saa ka plaani kinnitada, kui selles on teise üksuse kinnitamata tunde).

  • Kui plaani on veel vaja muuta, siis on võimalik plaan viia tagasi olekusse Loomisel. Selleks vajutage plaanide haldamise vormil veerus Tegevused lingile Tüh. sisekasut.

Kui muudate plaani oleku madalamaks, siis selles olevate tundide olekud ei muutu, st kinnitatud tund jääb ikka kinnitatuks.