Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 

Info

Kui õppeaine, millelt on juba õppijatele protokollitud tulemusi, nimetus või maht muutub tuleb muutmise asemel tekitada uus õppeaine.

 

...

SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud