Vastavalt aine olekule ja kasutaja õigustele varieerub väljade hulk, mida aine üldandmetes on võimalik muuta.

 

Kui õppeaine, millelt on juba õppijatele protokollitud tulemusi, nimetus või maht muutub tuleb muutmise asemel tekitada uus õppeaine.

 


SEOTUD TEEMAD

Aine üldandmete ja ainekava olekud