Tutvuge stipendiumide taotlemise tingimustega õppijate kodulehel.

Stipendiumide avalduste esitamiseks vajutage ÕISi menüü lingile Avaldused (vt joonis).

Avaneb avalduste loetelu.

 • Avalduste esitamise perioodil saate esitada nende stipendiumide avaldusi, mille taotlemise tingimused on teil täidetud.
 • ÕISi kaudu toimub järgmiste avalduste esitamine:
  • Tulemusstipendium
  • Erialastipendium (IT õppekavad)
  • Erialastipendium (õpetajakoolitus)
  • Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse stipendium
 • Kuvatakse info ka teiste õppijatele mõeldud stipendiumide avalduste esitamise võimaluste kohta.
 • ÕISis stipendiumi avalduse esitamiseks peate oma profiili üldandmetesse olema sisestanud pangakonto numbri.

Avalduse esitamiseks valige nimekirjast stipendiumi avaldus, mille soovite esitada ja vajutage selle nimetusele (vt joonis).

Avaneb avalduse esitamise vorm, millel on:

 • stipendiumi avalduse esitamist ja määramise tingimusi tutvustav tekst (joonisel p 1).
 • avalduse tekst (joonisel p 2).
 • õppekoha valiku rippmenüü (joonisel p 3). Tegemist on kohustusliku andmeväljaga. Valige õppekoht, millelt soovite taotluse esitada. Kui teil on mitu õppekohta, millel on võimalik stipendiumeid taotleda, tuleb stipendiumi taotlus esitada iga õppekoha kohta eraldi.
 • tekstiväli erialastest saavutustest ja ühiskondlikust tegevusest ülevaate sisestamiseks kuni 2500 tärki (joonisel p 4). Tegemist ei ole kohustusliku andmeväljaga, kuid taotluste pingerea koostamisel eelistatakse võrdsete tulemuste korral erialaselt ja ühiskondlikult silmapaistvamaid õppijaid. Pärast avalduse esitamist ei saa sisestatud teksti enam muuta. Esitatud ülevaade tehakse kättesaadavaks stipendiumi määramise komisjonile. Esitatud avalduste vaatamise vormil see ülevaade ei kajastu.

Avalduse esitamiseks vajutage nupule Esita. Nupp muutub aktiivseks pärast õppekoha valimist.

Esitatud taotlusi näete Avaldused lehe Aktiivsed dokumendid plokis.SEOTUD TEEMAD:

 

To apply for sctipends, click on the Applications in the SIS menu (see figure).

A list of applications opens.

 • During the application period, you will be able to apply for stipends for which you are eligible.
 • The following stipend applications will be submitted through SIS:
  • Achievement stipend
  • Specialisation stipend (Informatics)
  • Specialisation stipend (Teacher training)
  • Scholarship for students of teacher and support specialist training
 • Information about other stipend application opportunities for students is also displayed.
 • To apply for a stipend in SIS, you must enter an Estonian bank account number in your profile general information (optional for international students).

To apply for a stipend, select the application you wish to submit from the list and click on its name (see Figure).

An application form will open with:

 • text describing the application for the stipend and the conditions for awarding it (Figure p 1).
 • text of the application (Figure p 2).
 • a drop-down menu for selecting a study place (Figure p 3). This is a required field. Choose the study place you want to apply for. If you have multiple study places to apply for a stipend, you must apply for a stipend individually for each one.
 • a text field for entering an overview of professional achievements and social activities (Figure p 4). This is not a mandatory field, but in the ranking of applications, students of the highest professional and societal interest will be given preference in case of equal results. Once you have submitted your application, the text you entered will no longer be editable. The submitted review will be made available to the stipend award committee. This overview is not included in the application submission form.


Click the Submit button to submit your application. The button will become active after selecting a study place.

Submitted applications are shown in the Active Documents section of the Applications page.

 


RELATED SUBJECTS: