Vajutades kaustale Saadetud, kuvatakse saadetud teadete liigituste loend koos teadete arvuga vastavas loendis (vt joonis). Loendi avamiseks vajutage loendi nimetusele.

Teated on liigitatud järgmiselt.


  • Saadetud teadete kaustas on rasvases kirjas need teated, mille saajaks on vaid üks isik ja see näitab, et teate saaja ei ole seda teadet ÕISi teadete postkastis lugenud.
  • Kui teate saajaid on mitu, näete saajate nimekirjast, kellel on teade lugemata. Selleks vajutage saadetud teatel nupule Näita saajaid (vt joonis). Nende isikute, kellel on teade ÕISi teadete postkastis lugemata, nimed on rasvases kirjas.
  • Võimalik on saata teade samadele adressaatidele, kellele olete juba varem teate saatnud. Selleks vajutage saadetud teatel olles nupule Saada samadele (vt joonis).

Kui nupule Saada samadele vajutades on teate saajaid 500 ja rohkem, siis kuvatakse teade: Kirja saajaid ei lisatud, sest neid on liiga palju! ja teadet ei saadeta.
SEOTUD TEEMAD

Õppijate teavitamine neid puudutavatest korraldustest

Õppijate teavitamine neid puudutavatest korraldustest. Näited teadetest