Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Registreerimisega eksamile (arvestusele) toimub ÕISi vahendusel registreerimine. Eksamile saavad registreeruda õppijad ise, kuid vajadusel saavad neid registreerida ka õppekorraldusega tegelevad töötajad ja aine õppejõud. Registreerimisega eksam (arvestus) võib olla ka personaalsete aegadega

  • Õppijate võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes, ei ole soovitav samale ainekavale luua nii informatiivseid kui ka registreerimisega eksameid (arvestusi).
  • Kui ainekavale on tehtud informatiivsed ja registreerimisega eksamid (arvestused), võib info õppija Ainetele ja eksamitele registreerumise lehel olla õppija jaoks raskesti mõistetav. Lugege täpsemalt informatiivsete ja registreerumisega eksamite (arvestuste) näitamisest õppijale.
  • Uue registreerimisega eksami (arvestuse) andmete sisestamiseks määrake tunni lisamise vormil Tunni liik rippmenüüst eksam/arvestus. Ekraanile kuvatakse eksami (arvestuse) lisamise vorm (vt joonis).

  • Vajadusel otsige aine ja ainekava, millele te tundi luua soovite.
  • Sisestage tunni toimumise aeg.
  • Vajadusel sisestage registreerimisega eksamile (arvestusele) registreerujate piirarv. Selleks on väli: Piirarv (kohustuslik personaalse eksamiaja puhul) (vt joonis).

Registreerimisega eksami (arvestuse) saab vormistada personaalsete aegadega. Sellisel juhul tuleb õppijal registreerumisel valida endale personaalne eksami (arvestuse) aeg. Väljavõtte personaalsele eksamile registreerunutest kellaaegade kaupa saab teha väljundiga "Aine eksamile registreerunud üliõpilased".
  • Personaalsete kellaaegadega eksami (arvestuse) loomiseks tuleb sisestada algus- ja lõpukellaaeg (joonisel p 1), õppijate piirarv (joonisel p 2) ning mitu õppijat esialgu sisse lubatakse ning mis kellast alates ja millise intervalliga lubatakse eksamile ükshaaval järgmised õppijad (joonisel p 3). Pärast nende andmete sisestamist genereerib süsteem personaalse eksamiaja parameetritele vastava eksami lõpukellaaja ja hoiatuse, kui see ei kattu sisestatud eksami lõpukellaajaga. Kui kellaaeg ei kattu pakutava eksami lõpukellaajaga, ei saa eksamit salvestada ning salvestamisel kuvatakse teade: Personaalse eksamiaja lõpp on hilisem kui eksami lõppaeg! või Personaalse eksamiaja lõpp on varasem kui eksami lõppaeg!. Eksami salvestamiseks muutke eksami lõpukellaaeg vastavaks pakutud eksami lõpukellajaga.

Enne tunni andmete salvestamist kontrollitakse automaatselt, ega õppejõud ei ole samal ajal seotud juba mõne teise tunniga ning kas õpperuum on sellel kellaajavahemikul vaba. Kui õppejõud on hõivatud ja/või ruumis toimub sellel ajal juba mõni tund, kuvatakse selle kohta hoiatus.

  • Kui kattumisi ei ole, siis salvestatakse tunni andmed ning tekib Loomisel olekus tund.
  • Äsjaloodud tund on esialgu ÕISis nähtav ainult vastavate eriõigustega kasutajatele, avalikud kasutajad, õppija ja õppejõu õigustega kasutajad selles olekus tunde ei näe.
  • Tunni olekute muutmisest lugege peatükist "Tunni olekud ja nende muutmine".

SEOTUD TEEMAD

Eksamile, arvestusele või korduseksamile registreerunute lisamine eksamiprotokolli