Olekutest sõltub, mil määral eri kasutusõigustega isikud näevad ja saavad muuta eksami- ja kaitsmisprotokolle. Kõik protokollid on süsteemis ühes järgmistest olekutest.

  • Loomisel (lühend L) - protokolli esimene olek. Loomisel olekus protokoll tekib protokolli salvestamisel. Protokoll on nähtav ainult protokolli koostajale ja teistele vastavate eriõigustega kasutajatele. Protokolli on võimalik muuta ning kustutada. Järgmine toiming loomisel olekus protokolliga on selle viimine sisekasutusse.
  • Sisekasutuses (lühend Sise) - protokolli teine olek. Tulemuste sisestamiseks tuleb protokoll viia sisekasutusse. Sisekasutusse viimisel genereerib süsteem protokollile numbri. Toimub protokolli avalikustamine ning protokollis olevad õppijad näevad neile sisestatud tulemust. Sisekasutuses protokolli ei saa enam viia tagasi loomisel olekusse. Protokolli ei saa enam kustutada, aga saab tühistada. Järgmine toiming sisekasutuses protokolliga on selle kinnitamine.
  • Kinnitatud (lühend K) - protokolli kolmas olek. Kinnitatud protokolli on võimalik viia tagasi sisekasutusse ning tühistada. Samuti on võimalik muuta ning tühistada protokollis olevate õppijate tulemusi ükshaaval. Kinnitatud protokolli muutmiseks tuleb sisestada selgitus muudatuse põhjuse kohta.
  • Tühistatud (lühend Tüh.) - protokoll on nähtav ainult protokolli koostajale ja teistele vastavate eriõigustega kasutajatele. Protokolli olekut ei ole võimalik muuta.