Olekutest sõltub, mil määral eri kasutusõigustega isikud näevad ja saavad muuta eksami- ja kaitsmisprotokolle. Kõik protokollid on süsteemis ühes järgmistest olekutest.