Peaeriala valimiseks vajutage õppija õppekava valikute vormil nupule Vali peaeriala.

Enne valikute tegemist on soovitav tutvuda moodulite valimise üldiste põhimõtetega.

Valikute tegemine

Peaeriala koosneb kahest alusmoodulit, ühest suuna-, eriala- ja valikmoodulist ning bakalaureusetööst või -eksamist.

Kui aasta õppekava versiooni andmetes on täidetud märkeruut Peaeriala valitakse kahes osas, siis on sellel õppekaval õppijatel võimalik valida mitmes osas: esmalt vaid alusmoodulid ja hiljem ülejäänud moodulid.

Õppekava valikute vormile tekst: Peaeriala on võimalik valida kahes osas: 1. semestri lõpuks tuleb valida kaks alusmoodulit, 2. semestri lõpuks tuleb valida kõik peaeriala moodulid (suunamoodul, erialamoodul, valikmoodul ja lõputöö). Kui peaeriala on täies mahus valitud, siis seda lisateksti enam ei kuvata.

Ka ainult alusmoodulite valiku korral on Valikmoodulid ja Bakalaureusetöö/-eksam ja Vabaained vaikimisi õppekava valikute vormil kuvatud.

Moodulite valikud tuleb teha järjest alustades alusmoodulitest. Kui valikud on tehtud ja hiljem muudate mingit moodulit, siis tühistuvad sellest järgnevates moodulites tehtud valikud. Näiteks kui muudate erialamoodulit, siis tühistuvad valikmoodulites ja bakalaureusetöö või -eksami moodulis tehtud valikud.

  • Need aasta õppekava moodulid, mille valiku liik on kohustuslik, st moodulid, mis tuleb teie aasta õppekava raames kohustuslikus korras läbida, on vaikimisi valitud.

  • Valikuid saate teha moodulite hulgast, mis on aasta õppekavas liigiga kohustuslik/valikuline, valitav või valitav ainult selle õppekava üliõpilastele.

  • Mitmed õppekavad sisaldavad enam kui üht peaeriala, st teil on valida, millisel erialal soovite teadmisi omandada. Eriala valik võib olla määratud alus-, suuna- või erialamooduli valimisega. Õppekava ülesehitusest sõltuvalt võib eelneva mooduli valimisega olla vaikimisi valitud järgnev moodul.

Näiteks järgmisel joonisel on eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekaval alusmooduli Erialaspetsiifiline II alusmoodul: Eesti üldkeele oskus ja põhiteadmised Eesti kultuuriruumist muukeelsetele valimisega vaikimisi valitud suunamoodul II suunamoodul: Erialased üldteadmised eesti keelest ja kultuurist muukeelsetele ja erialamoodul II erialamoodul: Erialaspetsiifilised teadmised eesti keelest ja kultuurist muukeelsetele.

Näiteks järgmisel joonisel on kirjanduse ja kultuuriteaduste õppekaval suunamooduli II suunamoodul. Etnoloogia ja folkloristika valimisega võimalik teha valik erialamoodulite III Folkloristika või IV Etnoloogia vahel.


  • Valikainete moodulis on valikained kirjeldatud nimekirjana või moodulitena. Kui õppekavas on valikained kirjeldatud nimekirjana, valige sellest vähemalt 12 EAP mahus õppeaineid. Kui õppekavas on valikained kirjeldatud moodulitena (nt 6 EAP mahuga moodulid), tehke valik moodulite hulgast.
  • Kui valitud peaeriala sisaldab kindlaks määratud valikainete moodulit, on see vaikimisi valitud.
  • Kui te ei tea, milliseid valikaineid soovite õpingute jooksul sooritada, siis ei pea peaeriala kinnitamisel valikut tegema. Valikut saate hiljem muuta. Valikained peate õppekavas nõutud mahus (12 EAP) valima hiljemalt enne bakalaureusetöö või -eksami sooritamist.

 

  • Üksikutel õppekavadel peate valima bakalaureusetöö ja/või -eksami vahel. Kui te ei tea, millise valiku soovite teha, siis ei pea peaeriala kinnitamisel valikut tegema. Valikut saate hiljem muuta.

Valikute kinnitamine

Peaeriala valikute kinnitamiseks vajutage vormi üla- või alaservas nupule Salvesta.

Valikute muutmine

Peaeriala valikute muutmiseks vajutage oma õppekava valikute vormil lingile Muuda.


SEOTUD TEEMAD

Moodulite valikuliigid