Dokumendi kustutamine on võimalik ainult juhul, kui dokument on olekus Korraldus loomisel või Esildis loomisel. Kui dokument on juba väljastatud, siis on võimalik dokument tühistada.

Kustuda saab dokumente ainult ükshaaval.

Dokumendi kustutamiseks otsige see välja, avage see ja vajutage selle alaservas nupule Kustuta (vt joonis).

Kustutamise kohta küsitakse kinnitust: Kas kustutada dokument?. Kui soovite dokumendi kustutada, siis vajutage nupule Sobib.

DHISi saadetud esildis ja korraldus viiakse nupule Muuda esildist või Muuda korraldust vajutamise järel tagasi Esildis loomisel või Korraldus loomisel olekusse. Loomisel olekus esildise ja korralduse andmetes on nupp Kustuta, kuid kord juba DHISi saadetud esildist või korraldust ei ole võimalik kustutada nupule Kustuta vajutades kuvatakse teade Esildist 2-23.17/SV/123 ei saa kustutada, sest see on saadetud DHISi või Korraldust 2-1.10/SV/123 ei saa kustutada, sest see on saadetud DHISi. Kui esildis või korraldus on üleliigne, tuleb see uuesti väljastada, DHISi saata ja tühistada.SEOTUD TEEMAD

Dokumentide olekud ja nende muutmine