Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Registreeritud hinnetelehti saab tühistada ainult ÕISi talituse töötaja.

Vastavate õigustega töötajal on selleks registreeritud dokumendil nupp Tühista korraldus (vt joonis). Hinnetelehe tühistamiseks saatke tunnistuse info ÕISi kasutajatoele.

Püüdke taolist olukorda ennetada kontrollides enne registreerimist väljatrüki sobivust.

  • No labels