Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hinnetelehe lisamiseks:

  • määrake üliõpilasolekute mooduli esilehel dokumendi tüübiks Akadeemiline õiend
  • dokumendi liigiks tunnistuse lisa täiendusõppijale või tunnistuse lisa täiendusõppijale (ingliskeelne) (joonisel p 1)
  • vajutage nupule Lisa dokument (joonisel p 2)

Ekraanil avaneb tunnistuse lisa lisamise vorm (vt joonis). Määrake Aluskorraldus rippmenüüst sobiv aluskorraldus ehk korraldus, millega tunnistuse lisa saajad täiendusõppijaks vormistati.

Seejärel kuvatakse nimekiri isikutest, kes vastava korraldusega on õppijaks määratud (vt joonis).

Eemaldage isikud, kellele tunnistuse lisa ei väljastata. Selleks täitke veerus Eemalda vastavate nimede juures märkeruudud. Eemaldamine tähendab seda, et pärast salvestamist ei looda sellele isikule tunnistuse lisa.

  • Vajadusel sisestage väljale Lisainfo info, mida on vaja kuvada tunnistuse lisa väljatrükile. Näiteks, saate sinna sisestada info koolituse käigus esitatud kirjalike tööde vms kohta. Lisainfo välja maht on 150 märki. Kui iga isiku tunnistuse lisal peab olema erinev lisainfo, sisestage see pärast tunnistust lisade loomist igale dokumendile eraldi.
  • Väljal Väljastamise viis valige rippmenüüst kas paberil või digitaalselt. Samal aluskorraldusel olevatele õppijatele saab korraga tunnistuse lisad luua sama väljastamise viisiga lõpudokumenti soovinud osalejatele. St korraga neile, kes soovivad tunnistuse lisa saada paberil ja korraga neile, kes soovivad tunnistuse lisa saada digitaalselt.
  • Täiendusõppija saab aine läbimisel lõpudokumendi digitaalselt või paberil. Sama aine eest täiendusõppijale vormistatud tunnistuse ja tunnistuse lisa väljastamise viis peab olema sama. Kui tunnistuse väljastamise viis on digitaalselt, siis peab ka tunnistuse lisa väljastamise viis olema digitaalselt. Kui tunnistuse väljastamise viis on paberil, siis peab ka tunnistuse lisa väljastamise viis olema paberil. Kui tunnistuse väljastamise viis on vale, siis pöördu ois.tugi@ut.ee
  • Tunnistuse lisa väljastatakse samal viisil kui tunnistus.

  • Määrake Õppeaine rippmenüüst ained, mille kohta soovite tunnistuse lisa vormistada (iga läbitud aine kohta tuleb vormistada eraldi tunnistus ja tunnistuse lisa). Erinevatele isikutele on võimalik valida eri õppeained.

Kui õppijale ei ole tulemusi protokollitud, on rippmenüü asemel tekst Õppekohal puuduvad positiivselt sooritatud ained.

Nende aluskorraldusel olijatele, kellele valitud aine raames juba tunnistuse lisa lisatud (ükskõik mis olekus), neile pole võimalik enam uut tunnistuse lisa lisada ja nende kohta kuvatakse informeeriv teade, nt: Õppija Tiia Tudeng on juba sama liiki tühistamata dokumendil 00297-21 (04.01.2021) (Korraldus registreeritud).

  • Määrake Dokumendi allakirjutaja rippmenüüst dokumendi allakirjutaja (kuvatakse tunnistuse lisal vasakule alla) ja Dokumendi koostaja rippmenüüst dokumendi koostaja (kuvatakse tunnistuse lisal paremale alla). Kui sobivat allakirjutajat või koostajat ei pakuta, siis lisage nad vajutades nupule Muuda/Lisa. Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamisest lugege täpsemalt peatükist "Dokumendi allakirjutajate ja koostajate haldamine".

Jälgige, et allakirjutajaks ja koostajaks saaks määratud need, kelle te tunnistuse allakirjutajaks ja koostajaks määrasite.

  • Tunnistuse lisade lisamiseks vajutage nupul Salvesta. Kõikidele dokumendile valitud õppijatele tekib seejärel loomise olekus tunnistuse lisa. Ekraanile kuvatakse neist kõige esimene (vt joonis).