Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nende üksuste, mis õpetavad võõrkeelt üld- ja erialakeelena, täiendusõppeprogrammidele on võimalik üldandmetesse määrata, millist keelt programmiga õpetatakse. Tunnuse saab määrata, kui täiendusõppeprogrammi omanikuks on 

  • maailma keelte ja kultuuride kolledž (HVLC)
  • Viljandi kultuuriakadeemia (HVVK)
  • Narva kolledž (SVNC)
  • Pärnu kolledž (SVPC)
  • õppeosakond (P2OO)

Keeleõppe tunnuse lisamiseks valige täiendusõppeprogrammi üldandmete lisamise või muutmise vormil Üleülikooliline keeleõpe rippmenüüst (joonisel p 1) keel, mida selle programmiga õpetatakse. Vaikimisi on rippmenüü väärtus "ei ole keeleõpe".

Rippmenüüst EN keeleoskustase (joonisel p 2) saate täiendavalt määrata, milline on selle täiendusõppeprogrammi läbimiseks vajalik algtase ning milline saavutatav EN keeleoskustase. Samal väljal lingile lisainfo vajutades avaneb maailma keelte ja kultuuride kolledži koduleht, millel tutvustatakse lähemalt EN keeleoskustasemete skaalat.

Kui programmi üldandmetes määrata keeleõpe, siis peab olema märgitud, et füüsilisest isikust maksjale rakendub tulumaksutagastus.

 


SEOTUD TEEMAD

Täiendusõppeprogrammide ÕISi sisestamise sisuline juhend