Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Väljundiga Mitu üliõpilase/välisüliõpilase õppekohta on võimalik enne immatrikuleerimisesildise loomist välja selgitada need üliõpilaskandidaadid, kellel on juba kehtiv üliõpilase või välisüliõpilase õppekoht.

 

Väljundit saavad kasutada kõik, kellel on õigus Vastuvõtu töötajate väljundite (allkirjaleht, protokoll, esildis, korraldus, vastuvõtunimekirja register) koostamine.

 • Väljundi koostamiseks vajutage vastuvõtumooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke raadionupp Mitu üliõpilase/välisüliõpilase õppekohta ees. Seejärel avaneb ekraanil vastava väljundi koostamise vorm (vt joonis).

 • Määrake üksus, mille üliõpilaste kohta väljundit soovite. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötajate te olete. Kui soovite saada ennetavalt infot, kas keegi teie valdkonnast on mõnes teises valdkonnas avalduse esitanud, siis valige Määramata.
 • Soovi korral saab valikuid kitsendada õppeastme, õppevormi ja/või vastuvõtu nimekirjaga (õppekava).
 • Vajutage nupule Väljund.

Väljundisse kuvatakse käesoleva vastuvõtuaasta avaldused, mis on olekus Tuleb õppima, Leping sõlmitud, Arve tasutud, Esildisel, Korraldusel või Immatrikuleeritud ja kui isikul on sama kõrgharidusastme õppekoht õppeaasta alguskuupäeva seisuga (nt 2015/2016 õppeaastal 31.08.2015).

 

Väljatrükk on ainult xls formaadis. Palun vormindage see kasutamiseks sobivale kujule (st veergude laius).

Väljatrükil on väljundi pealkirja alla kuvatud andmete arvutamise seis, nt Andmed seisuga: 17.08.2015 16:02 ja väljundi koostamisel tehtud valikud.

Väljatrükile kuvatakse  järgmised andmed:

 • Str - struktuuriüksuse lühend
 • Avalduse nr
 • Avalduse olek
 • Matriklinr - matriklinumber
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Õppeaste
 • Õppekava
 • Fin liik - finantseerimise liik
 • Ülikooli e-post
 • E-post - alternatiivne e-post
 • Sama üliõpilase/välisüliõpilase õppekoht - näidatud üliõpilae/välisüliõpilase õppekoha andmeid, nt OI, Bak, tasuline, Õigusteadus (2458), Tallinn, 02.09.2013 - 31.08.2016
 • Viit õppekohale - selle lingi kopeerimisel veebilehitseja aadressiribale saate ÕISis avada juba olemasoleva üliõpilase või välisüliõpilase õppekoha (nt OI, Bak, tasuline, Õigusteadus (2458), Tallinn, 02.09.2013 - 31.08.2016) andmed

 

Andmed on järjestatud: struktuuriüksuse, õppeastme, õppekava nimetuse, perekonnanime ja eesnime järgi.

 


SEOTUD TEEMAD: