Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ühisõppekava lõpetajale väljastatakse õiendid liikidega (vt joonis):

  • Akadeemiline õiend: ühisõppekava lõpetamisel väljastatav eestikeelne
  • Akadeemiline õiend: ühisõppekava lõpetamisel väljastatav ingliskeelne

Õiendite vormistamine toimub analoogselt lõpetamisel väljastatavate eesti- ja ingliskeelse õiendi vormistamisega. Erandina tuleb lisada õiendile partnerülikooli allakirjutajate ja koostajate andmed.

Erinevused tavaõppekavade õienditega on järgmised:

  • õiendi väljatrükil on koordineeriv õppeasutus paigutatud tekstides esimeseks
  • paremal pool on TÜst allakirjutajate andmed ja vasakul pool partnerülikoolist allakirjutajate andmed
  • punktides 2.3 ja 6.1 on tekstis mõned erinevused võrreldes tavaõppekava õienditega.

Õppetulemused kuvatakse õiendile analoogselt tavaõppekava õienditega, kuid:

  • õiendi väljastaja partnerkõrgkool kuvatakse riigita (nt Tallinna Tehnikaülikool) ja ingliskeelsel õiendil inglise keeles (st Tallinn University of Technology)
  • õppetulemustes järjestuses kuvatakse partnerkõrgkooli tulemused alati enne Tartu Ülikooli tulemusi
  • kui lõputöö kaitstakse partnerkõrgkoolis, siis kuvatakse partnerkõrgkool veelkord viimasena.

Vaadake ka