• Õppeainete täpsema otsinguga on võimalik leida õppeaineid, mida on võimalik läbida üksikuid õppeaineid kuulava täiendusõppijana.
  • Lisaks on võimalik pakkuda välisveebis viita selliste ainete otsinguks.

Kui aine on avatud ka üksikuid tasemeõppe aineid kuulavatele täiendusõppijatele, täitke aine üldandmete lisamise või muutmise vormil, märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana (vt joonis). Märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana on ainult ainel, mille liik on Tavaline aine.