Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Märkeruudu täitmine annab infot, milliseid tasemeõppe õppeaineid on võimalik läbida üksikuid aineid kuulava täiendusõppijana. Lisaks on võimalik pakkuda välisveebis http://www.ut.ee/koolitus viita selliste ainete otsinguks.

Kui aine on avatud ka üksikuid tasemeõppe aineid kuulavatele täiendusõppijatele, täitke aine üldandmete lisamise või muutmise vormil, märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana (vt joonis). Märkeruut Ainet on võimalik läbida ka täiendusõppijana on ainult ainel, mille liik on Tavaline aine.