Vastuvõtu üldised väljunditesse kuvatakse teatud tingimustele vastavad sisseastumisavaldused.

  • Väljundi koostamiseks vajutage vastuvõtumooduli esilehel nupule Väljundid.
  • Täitke raadionupp Vastuvõtu üldised väljundid ees. Seejärel avaneb ekraanil vastavate väljundite koostamise vorm (vt joonis).