Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akadeemilisele õiendile kuvatakse tulemuste kohta andmed lõpetaja õppetulemustest, sh VÕTA otsustelt.

 • Akadeemilisele õiendile ilmuvad ainult need andmed, mis on varem eksamiprotokollidega, kaitsmisprotokollidega või VÕTA otsustega ÕISi sisestatud.
 • Kui protokollis või VÕTA otsusel jääb mingi info sisestamata (nt kuupäev, VÕTA puhul aine ingliskeelne nimetus, õppejõu nimi vms), siis jääb ka akadeemilisele õiendile sellele kohale tühjus. Kui õiendi koostamisel selgub, et andmed on puudu, tuleb see õiend kustutada/tühistada, VÕTA otsus või protokoll viia tagasi sisekasutusse, teha parandused, otsus kinnitada ja seejärel õiend uuesti vormistada.
 • Kui märkate vigast õppeaine nimetust ja protokoll on juba kinnitatud, siis kirjutage sellest kindlasti ois.tugi@ut.ee.

 

Juhendis kirjeldatakse järgmiste õppekava täitmise tulemuste näitamist akadeemilisel õiendil:

Õppeaine

Tartu Ülikoolis sooritatud õppeaine ja VÕTA otsusega arvestatud Tartu Ülikoolis sooritatud õppeaine

TÜ õppeaine (ka VÕTAga arvestatud) korral näidatakse akadeemilisel õiendil originaalaine andmeid.

 • Asutuse nimetus  – Õiendi väljastaja Tartu Ülikool kuvatakse akadeemilisele õiendile kõige viimase asutusena, riigita. Ingliskeelsel akadeemilisel õiendil on TÜ nimetus inglise keeles (st University of Tartu).
 • Ainekoodainekood Tartu Ülikoolis.
 • Õppeaine – õppeaine nimetus. VÕTA otsusega õppeaine arvestamise korral kuvatakse originaalaine nimetus eesti keeles. Ingliskeelsele õiendile kuvatakse nimetus inglise keeles. Osadega ainete korral kuvatakse iga osa tulemus eraldi reana. Kaitsmisega lõppevas osadega aines saadud tulemused kuvatakse õiendile ühe reana kõige viimasena.
 • Maht – aine maht.
 • Kuupäev  – tulemuse kuupäev protokollist.
 • Tulemus  – tulemus, mis on õppijale protokollitud.
 • Õppejõud  – hinde andnud õppejõu eesnime esitäht ja perekonnanimi.
AinekoodÕppeaineMaht (EAP)KuupäevTulemusÕppejõud
 Tartu Ülikool     

MTAT.03.191

e-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis

3

13.01.2010

A - suurepärane

Õ. Õppejõud

OIEO.04.099

Eraõiguse aktuaalseid probleeme I

8

21.05.2010

arvestatud

Ö. Õppejõud

SOPH.00.392Karjäärinõustamise põhimeetodid626.05.2008D - rahuldavÄ. Õppejõud

FLGR.01.328

Magistritöö: /Eestikeelsel õiendil pealkiri originaalkeeles ja eesti keeles, ingliskeelsel õiendil pealkiri originaalkeeles ja inglise keeles/

30

09.01.2012

C- hea

Ü. Õppejõud (juhendaja)

VÕTA otsusega arvestatud mujal sooritatud õppeaine

Akadeemilisel õiendil näidatakse mõnes teises õppeasutuses sooritatud õppeaine korral VÕTA otsuse originaalide andmeid.

 • Õppeasutuse nimetus – originaalkeeles koos riigiga. Õppeasutused on järjestatud originaalnimetuse järgi tähestikuliselt (erandina kuvatakse Tartu Ülikool alati viimasena) ja õppetulemused iga õppeasutuse all kuupäevaliselt.
 • Ainekood – originaalaine kood VÕTA otsuselt.
 • Õppeaine – originaalaine nimetus originaalkeeles (kui seda ei ole, siis nimetus inglise keeles) ning sulgudes nimetus eesti keeles juhul, kui originaalkeel ei ole eesti keel. Ingliskeelsele õiendile kuvatakse ainult originaalaine ingliskeelne nimetus.
 • Maht  – VÕTA otsuse originaalide andmetest TÜ-maht.
 • Kuupäev  – originaalaine tulemuse kuupäev VÕTA otsuselt.
 • Tulemus  – VÕTA otsuse originaalide andmetest TÜ hinne. 
 • Õppejõud –  eesnime esitäht ja perekonnanimi. Näide: E. Perekonnanimi, E-P. Perekonnanimi, E. K. Perekonnanimi.
AinekoodÕppeaineMaht (EAP)KuupäevTulemusÕppejõud
Eesti Infotehnoloogia Kolledž (Eesti)     
I249Side alused

4

30.05.2011

B - väga hea

Õ. Õppejõud

I208Sidevõrgud4,502.06.2011C - heaÕ. Õppejõud
Helsingin kauppakorkeakoulu (Soome)     

52-138

Kansainvälinen liiketoiminta

(Rahvusvaheline ärijuhtimine)

2

30.09.2010

arvestatud

L. Lehtori

VÕTA otsusega arvestatud täiendusõpe, kogemusest õpitu või kombineeritud arvestamine, mis sisaldab täiendusõppe ja või kogemusest õpitu arvestamist

Akadeemilisel õiendil näidatakse VÕTA otsusel asenduseks määratud Tartu Ülikooli õppeaine andmeid.

 • Ainekood – asenduseks oleva aine ainekood Tartu Ülikoolis.
 • Õppeaine – asendusaine nimetus ja selle lõpus tärnike * ning õppetulemuste tabeli lõpus on selgitus: *Arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal, ingliskeelsel akadeemilisel õiendil *Recognised on the basis of prior learning.
 • Maht – asendusaine maht.
 • Kuupäev  – VÕTA otsuse kinnitamise kuupäev.
 • Tulemus  – tulemus arvestatud.
 • Õppejõud  – VÕTA komisjon.

 

AinekoodÕppeaineMaht (EAP)KuupäevTulemusÕppejõud
Tartu Ülikool     

USUS.03.096

Avalik esinemine*

3

05.10.2011

arvestatud

VÕTA komisjon

KKSB.01.004Kehaliste harjutuste bioloogia*117.06.2013arvestatudVÕTA komisjon

*Arvestatud varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal

     

Suuremahuline õppeainete ülekanne

VÕTA liigi Suuremahuline õppeainete ülekanne korral näidatakse akadeemilisel õiendil VÕTA otsuse originaalide andmeid.

 • Asutuse nimetus  – VÕTA otsuse originaalide andmetest asutuse nimetus originaalkeeles koos riigiga või selle puudumisel eestikeelsel akadeemilisel õiendil asutus eesti keeles. Ingliskeelsel akadeemilisel õiendil asutus inglise keeles.
 • Ainekood – puudub
 • Õppeaine – VÕTA otsuse originaalide andmetest nimetus eesti keeles ja sulgudes alusdokument. Ingliskeelsel akadeemilisel õiendil nimetus inglise keeles ja sulgudes alusdokument i.k. Kui tegemist on töökogemuse alusel arvestatud ainega, siis tekst Töökogemuse alusel arvestatud aine ning ainekood ja nimetus, inglise keeles Courses recognised on the basis of prior work experience ja vastavate TÜ ainete ingliskeelne loetelu (koos ainekoodidega).
 • Maht – VÕTA otsuselt originaalide andmetest TÜ  maht. 
 • Kuupäev  – õppe või töökogemuse algus- ja lõppkuupäev.
 • Tulemus  – Tulemus puudub.
 • Õppejõud  – VÕTA otsuse originaalide andmetest väljale õppejõud sisestatud isiku eesnime esitäht ja perekonnanimi. Suuremahulise õppeainete ülekande korral sisestati õppejõuna VÕTA komisjoni esimehe nimi.
AinekoodÕppeaineMaht (EAP)KuupäevTulemusÕppejõud
Kivi-Vigala Põhikool (Eesti)
     
 

Töökogemuse alusel arvestatud aine

HTEP.02.114 Tavakooli praktika

6

01.09.2007-

31.12.2008

 E. Esimees
Tartu Õpetajate Seminar (Eesti)     
 

Tunnustada Tartu Õpetajate Seminari

õpinguid klassiõpetaja bakalaureuse-

ja magistriõppe integreeritud õppekava

täitmisel (Diplom nr AL 001234, 24.06.1999)

240

01.09.1994-

24.06.1999

 E. Esimees