Avalikud kasutajad ja ÕISi sisseloginud eriõigusteta kasutajad (üliõpilased, töötajad) saavad täiendusõppeprogrammile registreeruda, kui programm ja selle toimumine on Kinnitatud olekus ega ole tellimisel (toimumise andmetes ei ole täidetud märkeruut Tellimisel).

  • Registreerumist neile piirab grupi maksimaalne suurus. Kui piirarv täitub, kuvatakse registreerumise nupu asemele tekst Piirarv on täis.
  • Registreerumist neile piiravad ka registreerumise alguskuupäev ja registreerumise tähtaeg. Enne registreerumise alguskuupäeva kuvatakse avalikule kasutajale registreerumise nupu asemel Registreerumine algab /registreerumise alguskuupäev/ nt Registreerumine algab 01.01.2017. Kui registreerumise tähtaeg on möödunud, kuvatakse registreerumise nupu asemele tekst Registreerumine on lõppenud.
  • Registreerumist neile piirab ka toimumise lõppkuupäev. Kui toimumise lõppkuupäev on möödunud, kuvatakse registreerumise nupu asemele tekst Registreerumine on lõppenud.

Eriõigustega töötaja ei saa samuti toimumisele kedagi registreerida, kui selle piirarv on täis. Registreeringu salvestamisel kuvatakse hoiatus. Vajadusel saab eriõigustega kasutaja piirarvu suurendada. Eriõigustega töötaja saab osalejaid enne registreerumise alguskuupäeva toimumisele registreerida. Kui registreerimise tähtaeg on möödunud, siis töötajal pole isikute registreerimisel takistusi.