Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui isik tuleb eksternina jätkama mõnd varasemat õppekohta, siis tuleb eksternina sooritajaks määramise korraldusel fikseerida see kui jätkatav õppekoht. Jätkatava õppekoha valimise järel seotakse korralduse registreerimisel kõik jätkatavaks õppekohaks valitud õppekoha raames saadud õppetulemused vormistatava eksterni õppekohaga. Jätkatavaks õppekohaks võib olla ka mõni varasem sama õppekava eksterni õppekoht.

  • Näiteks, kui isik on eksmatrikuleeritud magistriõppekavalt "Infokorraldus" ja tuleb nüüd eksternina täitma seda sama õppekava ja sama aasta õppekava versiooni, tuleb jätkatavaks õppekohaks valida see õppekoht, millel ta eksmatrikuleeriti (vt joonis). Kui isik tuleb eksternina täitma mõnd teist õppekava või sama õppekava teist aasta õppekava versiooni, siis jätkatavaks õppekohaks seda infokorralduse õppekava õppekohta, millelt ta eksmatrikuleeriti, valida ei tohi.

  • Kui isik tuleb korduvalt õppima eksternina samale õppekavale ja aasta õppekava versioonile, siis tuleb iga kord teda eksterniks vormistades valida jätkatavaks õppekohaks sellele vahetult eelnev sama õppekava ja aasta õppekava versiooniga seotud eksterni õppekoht. Kui valida iga kord ikkagi jätkatavaks õppekohaks see õppekoht, millel õppija esialgu eksmatrikuleeriti, siis need õppetulemused, mis õppija on vahepeal eri eksterni õppekohtade raames sooritanud, jäävadki vaid nende õppekohtadega seotuks ning kui ekstern soovib lõpetada, on tema viimase õppekoha küljest õppekava täitmiseks vajalikud tulemused puudu.
  • Kui jätkatav õppekoht on jäänud eksternina sooritajaks määramise korraldusel valimata, andke sellest märku ÕISi kasutajatoele.

Kui eksternile on korraldusel määratud jätkatav õppekoht, siis nendele ainetele, mille eest ta on saanud selle jätkatavaks valitud õppekoha raames positiivse tulemuse, ta ise registreerida ei saa. Talle öeldakse: Positiivne tulemus olemas, vt täpsemalt juhend: "Aines on saadud positiivne tulemus - õppijale - kuni 24.10.2019". Kui töötaja läheb eksterni registreerima, teavitatakse teda sellest,  et isikul on olemas positiivne tulemus (Ainekood: Isikul on juba positiivne tulemus), kuid vajadusel saab ta isiku ainele registreerida.