Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrolltöö on tunni liik, mida saab kasutada vahearvestuste tegemiseks ja nende eest saadavate tulemuste ÕISi sissekandmiseks. Kontrolltööde eest saadavad punktid saab sisestada kontrolltööde kaupa ÕISi ning lisada need hiljem automaatselt eksamiprotokolli vahetulemuste veergudesse. Võimalik on fikseerida kontrolltöö(de) eest saadav minimaalne punktisumma, mille täitmine on eelduseks, et õppijal avaneks võimalus eksamile registreeruda. 

Kontrolltööd jagunevad:

Kõikidest kontrolltöödega seotud toimingutest saate ülevaate peatükist "Ülevaade kontrolltöödega seotud toimingutest". 


SEOTUD TEEMAD

Kontrolltöö lisamine