Esmast tuge (kasutusjuhendid, KKK jms) ÕISi kasutamisel saate käesolevas ÕISi info ja abi keskkonnas olevatest materjalidest. Eri kasutajagruppide juhendid ja muu ÕISi info on koondatud järgmistele lehtedele:


Kui ÕISi kasutamisel tekib küsimusi või probleeme, siis pöörduge aadressile ois.tugi@ut.ee või helistage telefonile 737 6615.


Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada.

  • Milles probleem väljendub?
  • Milliseid tegevusi tegite ÕISis enne seda kui probleemi märkasite?
  • Kas teile näidatakse veateadet? Millist?

E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

ÕISi siseveebi pesast leiad palju kasulikku infot ÕIS2 teemal (uudised, koolitused, kasulikud lingid, teekaart ja palju muud).

You can get initial support (instructions for use, FAQ etc.) for using SIS from the materials of this environment of SIS information and help. Guides for different user groups and other SIS information can be found on the following pages:


When having problems with or questions about SIS contact us at ois.tugi@ut.ee.


In the case of problems related to usernames and passwords, call the UT IT helpdesk, phone 737 5500 (8–17 on working days) or send a message. Before approaching them, you can also read the IT helpdesk guidelines; you may find help from there already.

When asking for help, always describe the problem as precisely as possible. When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

When asking for help, always describe the issue as precisely as possible.

  • What seems to be the problem?
  • What were you doing in the SIS before you noticed the issue?
  • Are you shown an error messages? Which ones?

When asking for help by e-mail, you can also use screenshots to describe the problem.

You can find a lot of useful information such as news, information about training courses, useful links, roadmap and much more on SIS2 on the SIS intranet page.


Sobiv ÕISi info ja abi keskkond avaneb eri kasutajagruppidele ka ÕIS1 keskkonnas Abi lingile vajutades. Lugege täpsemalt...


ÕISi koordinaatoritel ja nõustajatel ning TÜ tugiüksuste töötajatel palume ÕISi küsimustega kirjutada aadressile ois.tugi@ut.ee.


  • No labels