Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Õppeinfosüsteem ehk ÕIS on Tartu Ülikooli ametlik õppekorralduse infovahetuskeskkond, mis võeti kasutusele 6. novembril 2001. aastal. ÕISi kasutamist reguleerib "Õppeinfosüsteemi korraldus Tartu Ülikoolis".

ÕIS seob tervikuks ligi kümme eri funktsiooniga eri andmeid sisaldavat moodulit. Igapäevase õppetöö korraldamise seisukohalt on neist olulisemad:

  • õppekavade moodul, mis sisaldab ülikooli kõigi õppekavade üldandmeid ja kõigi aastate versioone;
  • õppeainete moodul, mis sisaldab kõigi ülikoolis õpetatavate õppeainete üldandmeid ja õppeaine igaks toimumise semestriks vormistatud ainekavu;
  • õppetööle registreerimise moodul, milles toimub õppeainete avamine registreerimiseks ning õppeainetele, samuti kontrolltöödele, eksamitele või arvestustele ning korduseksamitele registreerumine;
  • tunni- ja eksamiplaanide moodul, mis sisaldab õppeainete tunde ning struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaane;
  • õppetulemuste moodul, milles vormistataks eksami-, kaitsmis-, täiendusõppeprogrammide ja ühisõppekavade protokollid ning VÕTA otsused;
  • õppijate ja õppekohtade moodul, mis sisaldab õppijate ja nende õppekohtade andmeid.
  • No labels