Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui õppeaine sama sisuga kontrolltööl on mitu erinevat toimumisaega, siis tuleb need määrata ühte gruppi kuuluvaks. Õppija saab sellisel juhul registreerida ainult ühe gruppi kuuluvale kontrolltööle, vt täpsemalt õppija juhendit kontrolltööle registreerumise kohta.

  • Kontrolltööde gruppi määramiseks valige ükshaaval ühe gruppi kuuluva kontrolltöö lisamise või muutmise vormil Kontrolltöö grupp rippmenüüst lisatavale või muudetavale kontrolltööle paariliseks sobiv(ad) kontrolltöö(d). Valikus näidatakse kõiki aine kontrolltöid.
  • Valitud kontrolltööd lisanduvad kontrolltöö lisamine või muutmise vormil. Valikute kinnitamiseks vajutage Salvesta.


Kui kontrolltööd on ühte gruppi määratud, siis muutes ühe kontrolltöö registreerimistähtaega (nt lisada see või ära võtta), kajastuvad muutused ka teistes sama grupi kontrolltöödes.