Ühisõppekava aine kaitsmisprotokolli vormistamine toimub järgmise skeemi järgi:

 • csv faili lisamine
 • tekivad loomisel olekus protokollid
 • loomisel olekus protokolli saab kustutada
 • loomisel olekus protokollis saab muuta ükshaaval tulemusi ning mahtusid
 • loomisel olekus protokollid tuleb kinnitada
 • kinnitatud protokollis on võimalik muuta ükshaaval tulemusi ja mahtusid
 • kinnitatud protokolli saab tühistada

 • Avanenud vormil valige protokolli liigiks Ühisõppekava kaitsmisprotokollid (joonisel p 1) ja failiformaadiks csv (joonisel p 2).

 • Faili otsimiseks vajutage nupule Browse või Lehitse ning otsige oma arvutist õppetulemuste fail.
 • Faili üleslaadimiseks vajutage nupule Lisa fail.

Faili töötlemisega võib minna aega, seega varuge kannatust.

 • Kui faili töötlemine on lõppenud, kuvatakse Faili töötlemise tulemused (joonisel p 1). Näidatakse mitu protokolli tekkis ja mitu tulemust sisestati. Faili töötlemise käigus võib tekkida mitmeid tõrkeid, mille tulemusel faili või kõiki selles olevaid tulemusi ei ole võimalik protokolli lisada. Nende tekkepõhjustest ja lahendustest lugege peatükist "Võimalikud veaolukorrad failide töötlemisel".
 • Tekkinud protokollide vaatamiseks vajutage nupule Tagasi (joonisel p 2). Avaneb õppetulemuste mooduli esileht.

 • Otsige välja tekkinud loomisel olekus protokollid (vt joonis). Vajadusel lugege selleks juhiseid peatükist "Ühisõppekava ainete protokollide otsimine".
 • Protokolliga edasiste tegevuste tegemiseks avage see vajutades protokolli numbril (loomisel olekus protokollil on numbriks puudub).

 • Loomisel olekus protokollis saab vajadusel tulemusi muuta.
 • Loomisel olekus protokolli saab vajadusel kustutada.
 • Loomisel olekus protokoll tuleb pärast tulemuste kontrollimist kinnitada. Selleks vajutage protokolli alaservas nupule Kinnita (vt joonis).

Kinnitamise tulemusel genereeritakse protokolli number, mis koosneb järgmistest osadest:

 • teaduskonna kahetäheline tähis
 • õppeaasta number
 • sidekriips
 • kaitsmisprotokolli tähis K
 • ühisõppekava protokolli tähis Y
 • järjekorranumber

Näiteks võib ühisõppekava protokolli numbriks olla MT2010/2011-KY00001. Protokolli struktuuriüksuseks on faili laadija struktuuriüksus. Nt MT töötaja laaditud failide tulemusel tekivad MT protokollid.